1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

De regeling voor 2todrive is per 1 november 2011 van start gegaan. Vanaf deze datum mogen leerlingen die op of na 1 november 2011 17 jaar worden (die dus geboren zijn op of na 1 november 1994) beginnen met rijlessen nemen. Vanaf deze datum mogen leerlingen op 16,5 jarige leeftijd rijlessen volgen en vanaf hun 17e praktijkexamen afleggen. Jongeren die op 1 november 2011 al 17 jaar oud zijn, kunnen wel alvast beginnen met rijlessen maar mogen pas praktijkexamen doen als ze 18 jaar zijn.

Het theoriecertificaat mag al vanaf 16 jaar gehaald worden. Wanneer leerlingen voor hun 18e jaar geslaagd zijn voor het rijbewijs, kunnen zij onder begeleiding van een coach rijervaring op doen. De bestuurder mag maximaal 5 personen als coach aanwijzen. Eén van de aangewezen personen moet dus tijdens het rijden naast de bestuurder zitten. De geslaagde jongeren krijgen een begeleiderpas met de namen van deze coaches en moeten bij het rijden naast het rijbewijs ook de begeleiderpas bij zich hebben.

Dit experiment is in het leven geroepen om zo de jongeren meer ervaring op te laten doen voordat deze zelfstandig de weg op gaan. Zo wordt geprobeerd het aantal ongelukken waarbij jonge beginnende bestuurders bij betrokken zijn terug te dringen. Ervaringen in het buitenland laten zien dat ‘ 2 to drive’ positieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken wanneer ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden. (bron: 2todrive)

Ga naar de website van 2todrive. 

rijvaardigheidsnieuws

2todrive regeling

tussentijdse toets (TTT)

Bij RijBwijs kun je een tussentijdse toets (TTT) doen. Tijdens deze toets wordt een praktijkexamen nagebootst door het CBR. Je kunt gedurende deze toets niet je rijbewijs halen, maar wel een objectieve mening/advies krijgen van de CBR-examinator over jouw niveau van rijden. Ook kan je vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen . Deze bijzondere verrichtingen hoef je dan tijdens het praktijkexamen niet meer uit te voeren. Doe je daarna examen en mocht je zakken (gaan we niet vanuit), dan vervallen de vrijstellingen voor je bijzondere manoeuvres die je gehaald had tijdens de tussentijdse toets voor het volgende examen.