1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

RIS-methode, wat is dat nu precies?

Een RIS-opleiding. Wat betekent het en wat houdt dat precies in? RIS-opleiding betekent: Een Rijopleiding In Stappen.
Deze is aanbevolen door het CBR. De rijopleiding is onderverdeeld in 4 modules, dit geeft meer structuur dan een standaard opleiding.

Welke dat zijn?

Module 1 : Voertuigbeheersing.                  (De auto bedienen en beheersen)
Module 2 : Eenvoudige verkeerssituaties (Makkelijke acties en situaties)
Module 3 : Complexe verkeerssituaties.   (Moeilijkere acties en situaties)
Module 4 : Verantwoord (rij) gedrag.       (Veilig en verantwoord rijden)

Tijdens de RIS-opleiding doorloop je 46 handelingen, dit noemen we scripts. Deze scripts zijn bijvoorbeeld het goed kunnen beheersen van het voertuig ( dit is misschien wel 80% van je opleiding), kruispunten naderen en oversteken maar ook de bijzondere manoeuvres valt daar onder. De RIS-opleiding is op dusdanige manier opgebouwd, dat je weet wát je en wáárom je nou precies datgene moet of kan doen in de meest voorkomende situaties.

Elke module doorloop je samen met de instructeur en hij zal je ook huiswerk geven. Er wordt in de praktijk gewerkt aan de 46 scripts zodat je deze allemaal machtig bent. Elke module wordt afgesloten met een toetsmoment . Uiteraard krijg je wel gerichte adviezen en alle handvatten die nodig zijn.

We houden de vorderingen samen bij, de leerling in het RIS praktijkboek en de instructeur op de Instructievorderingskaart. Als beide goed zijn ingevuld
dan kan in principe een andere rijschool waar ook de RIS methode gegeven wordt het exact overnemen en precies zien waar de leerling is en waar de leerling moeite mee heeft of niet.

Praktijklessen dien je thuis voor te bereiden. Hiervoor krijg je het RIS hand/praktijk-boek mee. In de praktijk zult u deze handelingen oefenen. In het boek staan ook de scripts beschreven. Deze dienen uit het hoofd geleerd te worden. Middels de scripts kan er ook gerichter gewezen worden op fouten.

Door de RIS-methode aan te houden hopen we dat de leerling beter voorbereid op het examen aan komt en er een grotere kans van slagen is. De RIS-methode zorgt er ook voor dat er beter gereden wordt nadat het rijbewijs gehaald is. Thuis werk je aan de scripts zodat in de praktijk meer tijd is voor het rijden. Bij de RIS-methode heeft u ook meerdere toets momenten. Hierdoor is het veel inzichtelijker waar u bent in de opleiding.

Sinds 20 Juli 2023 maak ik gebruik van  de nieuwe RIS 2.0 manier. Ik heb hiervoor een 6 daagse cursus gedaan bij Jongepier Verkeersopleidingen in Aalsmeer en een praktijkbegeleiding gegeven aan een RIS examinator van het CBR deze heb ik met een positief resultaat afgesloten , en mag me daarom van nu ook RIS instructeur 2.0 noemen.

 

Klik hier voor het Ris Certificaat van Michiel Hootsen >>>